Bezmaksas piegāde visā vietnē
Bezmaksas piegāde visā vietnē
Mans grozs

image
SKU :

Apstiprinot pirkumus, no jums tiks iekasēta pasūtījuma summa.

Rezervācijā


Kopējā cena) 0,00 €

Pasūtīt Turpināt iepirkties

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi
cazeboo


 Lejupielādēt PDF

Šos vispārīgos pārdošanas noteikumus un nosacījumus (turpmāk tekstā - "VPS") piedāvā HOORTRADE, vienkāršota akciju sabiedrība ar kapitālu 7500 eiro, kas reģistrēta Lionas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 878 143 601 un kuras juridiskā adrese ir 83/85 boulevard du parc du l'Artillerie LION (69007) (turpmāk tekstā - "HOORTRADE").

Izmantojot savu tīmekļa vietni, kas pieejama šādās URL adresēs www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/,(turpmāk "vietne"), HOORTRADE piedāvā jebkuram pircējam, fiziskai personai, kura darbojas nolūkos, kas neietilpst tās profesionālās darbības jomā, un kuras domicils ir Francijas teritorijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī (turpmāk "pircējs"), pārdot produktus, kas paredzēti gan iekšējai, gan ārējai instalācijai (turpmāk "produkti").

Katrs pircējs apliecina, ka pirms līguma noslēgšanas ar HOORTRADE ir izlasījis šos VPS, kā arī visu informāciju, kas nepieciešama šo VPS izpildei, saskaņā ar Patērētāju kodeksa L.111-1 līdz L.111-8 un L.221-5 pantu.

1.VPS PIEMĒROŠANA UN IZPILDĀMĪBA

 • 1.1. Šīs VPS bez ierobežojumiem vai atrunām attiecas uz jebkuru Preču pasūtījumu, ko Klients veicis Vietnē.
 • 1.2. Šo VPS mērķis ir noteikt Preču pasūtīšanas nosacījumus Vietnē un katras puses attiecīgās tiesības un pienākumus saistībā ar Preču piegādi.
 • 1.3. Ja vien puses nav rakstiski vienojušās citādi, šie VPS ir prioritāri pār jebkādiem pretējiem noteikumiem, kas izriet no iepriekš izstrādātiem un Vietnē publicētiem vispārējiem nosacījumiem. Tie ir piemērojami, izslēdzot jebkādas citas vienošanās.
 • 1.4. Šie VPS tiek uzskatīti par neatņemamu un būtisku līguma, kas noslēgts starp HOORTRADE un katru tās Klientu, sastāvdaļu. Tie jebkurā laikā ir pieejami Vietnē.
 • 1.5. Šie VPS tiek sistemātiski paziņoti Klientam, kad tiek apstiprināts pasūtījums, kas nozīmē pilnīgu un bezierunu piekrišanu šiem VPS. Šī piekrišana izpaužas, atzīmējot attiecīgo šim nolūkam paredzēto lodziņu. Šīs rūtiņas atzīmēšana tiek uzskatīta par līdzvērtīgu Klienta pašrocīgam parakstam.
 • 1.6. HOORTRADE patur tiesības jebkurā laikā grozīt un/vai pielāgot šos VPS. Šādā gadījumā attiecībā uz Klientu ir spēkā tikai tā versija, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas dienā Tīmekļa vietnē.
 • 1.7. Fakts, ka HOORTRADE konkrētā brīdī neizmanto kādu no šo VPS noteikumiem, nevar tikt interpretēts kā atteikšanās no šo noteikumu izmantošanas vēlāk.
 • 1.8. HOORTRADE aicina ikvienu Klientu rūpīgi izlasīt šos VPS, tos izdrukāt un/vai saglabāt jebkurā pastāvīgā datu nesējā, pirms tiek veikts Produktu pasūtījums Vietnē.

2. PERSONĪGĀ KLIENTA KONTA IZVEIDE / REĢISTRĀCIJA

 • 2.1. Personīgā klienta konta izveide un/vai turēšana ir nepieciešams un obligāts priekšnoteikums, lai apstiprinātu produktu pasūtījumu Vietnē.
 • 2.2. Klients var izveidot personīgo kontu:
  • Pirmajā Vietnes apmeklējuma reizē vai jebkurā citā laikā, apmeklējot Vietni, izmantojot šim nolūkam paredzēto cilni, kas pieejama visās Vietnes lapās.
  • Veicot pasūtījumu Vietnē, pēc tam, kad ir izvēlējies produktus, kurus vēlas pasūtīt, un apstiprinājis savu "Grozu".
 • 2.3. Lai izveidotu savu personīgo kontu, Klientiem ir jāaizpilda visa nepieciešamā informācija par sevi, precizējot, ka nepilnīga konta izveide netiks apstiprināta. Klienta izvēlēto pieteikšanās vārdu nevar mainīt. Kļūdas gadījumā Klientam konts jāizveido no jauna, precizējot, ka nav iespējams pārnest datus no viena konta uz citu.
 • 2.4. HOORTRADE neuzņemas atbildību par kļūdām, ko Klients pieļāvis savā e-pastā, kā rezultātā nav saņēmis HOORTRADE paziņojumus, kas saistīti ar viņa pasūtījuma izpildes turpināšanu.

3.PASŪTĪJUMA VEIKŠANA VIETNĒ

 • 3.1. Visi Produktu pasūtījumi jāveic, izmantojot Vietni. HOORTRADE cenšas nodrošināt pēc iespējas precīzākus vizuālos attēlus un aprakstus, kas atbilst Produktiem. Tomēr, tā kā šie vizuālie un ilustratīvie teksti nav līgumiski, Klients nevar saukt HOORTRADE pie atbildības. HOORTRADE šajā sakarā nevar uzņemties atbildību.
 • 3.2. HOORTRADE nepieņem nekādus pasūtījumus attiecībā uz pēc pasūtījuma izgatavotiem produktiem, kas nav attēloti Vietnē.
 • 3.3. Ja HOORTRADE to ir skaidri ierosinājusi Vietnē, Klients var :
  • Précommander un Produit en rupture de stock et en cours de réassort.
  • Commander un Produit en stock. Dans ces deux cas, le Client doit régler l’intégralité du montant de la commande sur le Site au moment de sa commande ou pré-commande.
  Dans ces deux cas, le Client doit régler l’intégralité du montant de la commande sur le Site au moment de sa commande ou pré-commande.
 • 3.4. Klients tieši Vietnē izvēlas Produktu vai Produktus, kurus viņš vēlas pasūtīt, un jebkurā laikā var piekļūt lapai "Mans grozs", lai apskatītu izvēlētos Produktus un tos apstiprinātu, lai veiktu pasūtījumu.
 • 3.5. Lai veiktu pasūtījumu Vietnē, Klientam jebkurā gadījumā ir jāpiesakās savā personīgajā kontā, ja tas nav izdarīts iepriekš, vai jāizveido konts. Pabeidzot pasūtījumu, Klientam būs jāsniedz papildu informācija, jo īpaši par savu tālruņa numuru, lai atvieglotu norunāšanu par Preču piegādi, kā arī pasūtījuma piegādes un rēķina izrakstīšanas adresi. Šajā sakarā Klienti nedrīkst pieprasīt pasūtīto Produktu piegādi citā valstī, nevis tajā, kurā viņi ir izveidojuši savu personīgo kontu. Dažas pilsētas ir izslēgtas no piegādes (skatīt šo Vispārīgo noteikumu 2. pielikumu). Jebkurā gadījumā visiem pasūtījumiem jābūt pienācīgi aizpildītiem, un tajos jāietver informācija, kas ir obligāti nepieciešama pasūtījuma veikšanai. Klients ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, precizitāti un atbilstību. HOORTRADE neuzņemas atbildību par piegādes aizkavēšanos neprecīzas vai nepilnīgas piegādes adreses dēļ.
 • 3.6. Klients varēs veikt izmaiņas, labojumus, papildinājumus vai pat atcelt savu pasūtījumu, līdz tas tiks apstiprināts pasūtījuma kopsavilkuma lapā, pirms apmaksas.
 • 3.7. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas Klientiem ir jāiepazīstas ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un tie pilnībā un bez iebildumiem jāpieņem.
 • 3.8. Kad pasūtījums un piegādes dati ir apstiprināti, Klientam ir jāizvēlas sava pasūtījuma apmaksas veids šim nolūkam paredzētajā vietā, jāpievieno iespējamais atlaižu kods un jāapstiprina maksājums.
 • 3.9. Līgums starp HOORTRADE un Klientu tiek galīgi noslēgts, tiklīdz Klients ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu. Šajā pasūtījuma apstiprinājumā PDF formātā ir ietverti šie vispārīgie noteikumi. Pircējs nevar pilnībā vai daļēji atcelt galīgo pasūtījumu, ja vien netiek izmantotas 7. pantā paredzētās atteikuma tiesības. Līdz ar to kļūdas gadījumā pasūtījumā vai dubulta pasūtījuma gadījumā Klientam jāsazinās ar HOORTRADE, kas var atļaut anulēt pasūtījumu pirms piegādes. Šādā gadījumā Klientam būs jāsedz 7. punktā norādītās atteikuma izmaksas.
 • 3.10. Jebkurš pieprasījums saistībā ar pasūtījumu ir jānosūta HOORTRADE, izmantojot šim nolūkam paredzētu kontaktformu Vietnē, kas pieejama, izmantojot Klienta personīgo kontu.

4.CENAS UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

PRODUKTA CENAS

 • 4.1. Piekļuve Vietnei un Produktu prezentācija ir bez maksas. Tikai par viena vai vairāku Produktu pasūtījumu ir jāveic maksājums.
 • 4.2. Piemērojamās cenas ir tās, kas ir spēkā dienā, kad Klients veic pasūtījumu Vietnē.
 • 4.3. Produktu cenas un visas ar pasūtījumu saistītās papildu izmaksas ir skaidri un saprotami norādītas pasūtījuma kopsavilkumā. Pirms pasūtījuma veikšanas Klientam jāapstiprina šis kopsavilkums.

MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

 • 4.4. Par cenām rēķins tiks izrakstīts, pamatojoties uz tarifiem, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Klientam sistemātiski tiks nosūtīts rēķins, kurā būs apkopoti visi Klienta pasūtītie Produkti un to attiecīgās izmaksas.
 • 4.5. Klients samaksā sava pasūtījuma cenu tieši Tīmekļa vietnē saskaņā ar maksājuma veidu un iespēju, kas izvēlēta, veicot pasūtījumu, un saskaņā ar šim nolūkam paredzēto procedūru. Atkarībā no Klienta dzīvesvietas valsts HOORTRADE piedāvā dažādus maksāšanas veidus:

  • Ja pasūtījumu vai iepriekšēju pasūtījumu apmaksā ar CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE, maksa no Klienta tiek noņemta, kad tiek veikts pasūtījums vai iepriekšējs pasūtījums.
  • Apmaksājot pasūtījumu vai priekšpasūtījumu ar maksājumu risinājumu 3 maksājumos vai 4 maksājumos ar kredītkarti, pakalpojumu sniedz ALMA (Alma SAS uzņēmums), kas atrodas 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine un reģistrēts RCS Nanterre ar numuru 839 100 575, no Klienta, veicot pasūtījumu vai priekšpasūtījumu, nekavējoties tiek ieturēts pirmais ikmēneša maksājums. Atkarībā no izvēlētā risinājuma ikmēneša maksājumi tiks ieturēti katru mēnesi, pārdošanas līguma parakstīšanas gadadienā līdz pilnai atmaksai, kas noteikta pasūtījuma apstiprināšanas brīdī. HOORTRADE nekādā veidā nedarbojas kā aizdevējs Patērētāju kodeksa L.311-1. panta izpratnē. Jebkurš Almas atteikums piešķirt kredītu pasūtījumam var izraisīt pasūtījuma atcelšanu. Jebkurš Klientam un HOORTRADE saistošo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izbeigšana izraisa T&C vai kredītlīguma izbeigšanu starp Alma un Klientu. Apmaksa trīs/četros maksājumos ir pieejama ar mūsu partnera Almas starpniecību. Maksājumu drošību nodrošina ALMA un tās pakalpojumu sniedzēji. Visus maksājumus aizsargā 3D Secure. Pirkumu summa: Alma maksā tikai par pirkumiem no 50 līdz 4000 eiro Maksas: Maksājot vairākos maksājumos ar Almu, Klients apmaksā juridiskās pārvaldības maksas, kas ir norādītas pasūtījuma veikšanas brīdī. Alma ir telemaksājumu pārzinis un izsniedz elektronisku sertifikātu, kas kalpos kā apliecinājums darījuma summai un datumam saskaņā ar Civilkodeksa 1316. un turpmākajiem pantiem
 • 4.6. Klients tiek informēts, ka HOORTRADE izmanto drošu maksājumu sistēmu, ko pārvalda CHECKOUT un PAYPAL.
 • 4.7. Ja līdz noteiktajam termiņam netiks veikts maksājums, automātiski, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc tiesībām tiks apturēts vai anulēts Klienta pasūtījums, neskarot nekādus citus rīcības veidus.

5. PRODUKTU PIEGĀDE

 • 5.1. Vietnē pasūtītie Produkti tiek piegādāti kopā ar visām attiecīgajām lietošanas un uzstādīšanas instrukcijām. Šos dokumentus pēc pieprasījuma var nosūtīt arī Klientam. Ar šo Klients tiek informēts, ka gadījumā, ja tiek pasūtīts Produkts, kas tiek piegādāts vairākos iepakojumos, attiecīgās instrukcijas tiks iekļautas tikai vienā no piegādātajiem iepakojumiem.
 • 5.2. Klients tiek informēts, ka Produktus piegādā pilnvarots pārvadātājs. Piegāde ir bez maksas.
 • 5.3. Ja vien pasūtīšanas procesā Vietnē vai pasūtīto Produktu aprakstā nav norādīts citādi (jo īpaši Produkta rezervācijas vai iepriekšēja pasūtījuma gadījumā), HOORTRADE apņemas nosūtīt minētos Produktus 72 darba stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Vietnē norādītais piegādes laiks atbilst mūsu pilnvaroto pārvadātāju praksei. Jebkurā gadījumā pasūtītie Produkti tiks piegādāti ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai termiņā, par kuru ir panākta vienošanās ar Klientu. Iepriekšēji pasūtījumi ļauj Klientam rezervēt preču krājumus, kad tās tiek piegādātas.
 • 5.4 Piegāde notiek uz Klienta norādīto adresi. HOORTRADE nav iespējas mainīt adresi pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Jebkura Klienta neierašanās uz piegādes laiku, par ko vienojies ar pārvadātāju, tostarp kļūdas gadījumā piegādes adresē un/vai grūtības sazināties ar Klientu, HOORTRADE uzskata par līdzvērtīgu Klienta atteikumam pārņemt Preces. Šādā gadījumā HOORTRADE ir tiesīga no Klienta iekasēt visas papildu izmaksas vai daļu no tām, kas saistītas ar nepieciešamību veikt jaunu(-as) Produktu piegādi, par ko Klients ir iepriekš informēts.
 • 5.5. Gadījumā, ja Klients nepieņem pasūtītā(-o) Produkta(-u) piegādi, nesniedzot HOORTRADE nekādu attaisnojumu, HOORTRADE patur tiesības iekasēt no Klienta līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar atgriešanas maksas grafiku 7.7).
 • 5.6 Pēc piegādes Klients nekavējoties pārbauda piegādāto paku skaitu un to stāvokli. Klients var atteikties no pakas piegādes brīdī, ja viņš/viņa pamana jebkādas anomālijas attiecībā uz piegādi (bojājumu, bojātu vai atvērtu paku, salauztus vai bojātus Produktus utt.). Ja piegādes laikā kāds sūtījums ir pazudis, Klientam tas jānorāda piegādes pavadzīmē, norādot pazudušā sūtījuma atsauces numuru, un jāpārņem pārējo sūtījumu valdījumā. Ja Klienta pasūtītais(-ie) Produkts(-i) ir bojāts(-i) transportēšanas laikā uz norunāto piegādes vietu vai ja trūkst viena vai vairāku paku, Klientam piegādes pavadzīmē, ko viņam uzrāda pārvadātājs piegādes brīdī, jānorāda visas noderīgās, precīzās un pamatotās atrunas. Šīm atrunām jābūt skaidri un detalizēti formulētām (jānorāda trūkstošie vai bojātie iepakojumi un attiecīgo iepakojumu skaits starp piegādātajiem iepakojumiem, jāapraksta radušās problēmas un to radītie bojājumi). Vispārīgi formulējumi, piemēram, "atkarībā no atvēršanas" vai "atkarībā no iepakojuma pārbaudes vai inventarizācijas", nav precīzas un motivētas atrunas, kā to sagaida HOORTRADE, un tiem nav nozīmes.
 • 5.7. Klients ir pienācīgi informēts, ka ne pārvadātājs, ne HOORTRADE nevar uzņemties atbildību par to, ka sūtījumus saņem Klienta pilnvarota persona, kas pieņem piegādi bez iebildumiem. Jebkurā gadījumā par šādu situāciju HOORTRADE ir jāinformē pēc iespējas ātrāk, lai tā varētu sazināties ar attiecīgo pārvadātāju un noteikt, kādas darbības jāveic attiecībā uz piegādāto pasūtījumu. Šajā sakarā Klients tiek lūgts dokumentēt visas radušās problēmas (fotoattēls, komentāri uz piegādes pavadzīmes), lai atvieglotu atgriešanas apstrādi ar pārvadātāju. Ja piegādes brīdī nav izdarītas nekādas atrunas, Klients atzīst, ka ir saņēmis Preces, kas atbilst viņa/viņas pasūtījumam un ir acīmredzami labā stāvoklī, neskarot Klienta tiesības vēlāk izmantot piemērojamās juridiskās garantijas, ja ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi.
 • 5.8. Ja Klienta sūtījums tiek atgriezts HOORTRADE sakarā ar neatbilstību vai bojājumu, HOORTRADE sazināsies ar Klientu pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, lai pajautātu Klientam, kā rīkoties ar pasūtījumu. Ja Klients ir kļūdaini atteicies no sūtījuma, viņš var lūgt to nosūtīt atpakaļ, vispirms apmaksājot ar jaunu sūtījumu saistītās izmaksas, par ko Klients tiks informēts. Šīs izmaksas ir jāsedz arī par pasūtījumiem, ja pasūtījuma iesniegšanas brīdī tika piedāvātas pārvadāšanas izmaksas.
 • 5.9. Jebkurš piegādes kavējums attiecībā uz datumu vai termiņu, kas norādīts Klientam pasūtījuma brīdī, vai, ja pasūtījuma brīdī nav norādīts datums vai termiņš, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas, var izraisīt pārdošanas līguma izbeigšanu pēc Klienta iniciatīvas, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par saņemšanu, ja pēc tam, kad HOORTRADE ir pieprasījusi veikt piegādi, Klients nav izpildījis šo prasību. Tad Klientam tiks atmaksātas visas samaksātās summas, vēlākais, četrpadsmit (14) dienu laikā pēc līguma laušanas dienas. Šo noteikumu nav paredzēts piemērot, ja piegādes kavēšanās ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

6. INVENTARIZĀCIJA PIRMS MONTĀŽAS

 • Pēc pasūtījuma piegādes un pirms jebkāda pieprasījuma vēršanās pie HOORTRADE pēcpārdošanas servisa, Klientam ir jānodrošina, ka tas ir pārbaudījis visas piegādātajos iepakojumos esošās detaļas, un tas ir jādara ne vēlāk kā četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā. Šī pilnīgā pārbaude ir obligāta, lai ierobežotu to gadījumu skaitu, kad tiek vērsta HOORTRADE pēcpārdošanas dienesta palīdzība, un tādējādi HOORTRADE varētu atbildēt uz Klienta pieprasījumiem vienā piegājienā un pēc iespējas ātrāk. Pretējā gadījumā HOORTRADE atbildes laiks var pagarināties.

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

 • 7.1. Pircējam ir 14 (četrpadsmit) skaidras dienas no Preču saņemšanas dienas, lai izmantotu savas atteikuma tiesības no HOORTRADE saskaņā ar spēkā esošajiem tiesiskajiem nosacījumiem, kas minēti Patērētāju kodeksā, nepamatojot iemeslus un nemaksājot nekādas soda naudas.
 • 7.2. Ja Klients vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam ir jāinformē HOORTRADE par savu lēmumu atteikties no noslēgtā līguma, nosūtot, pirms iepriekš minētā termiņa beigām:
  • nosūtot pa pastu ar apstiprinājumu par saņemšanu vai izmantojot kontaktformu, kas pieejama Vietnes klientu zonā. 7.2. Nosūtīt paziņojumu par atteikšanos no līguma, izmantojot šo Vispārīgo noteikumu 1. pielikumā pievienoto veidlapu un nosūtot pa pastu ar apstiprinājumu par saņemšanu vai izmantojot kontaktformu, kas pieejama Vietnes klientu zonā.
  • ar jebkuru citu skaidru, nepārprotamu un nepārprotamu paziņojumu, kurā pausta atteikuma vēlme (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu).
 • 7.3. Jebkurā gadījumā Klientam ir jānorāda nepārprotama un nepārprotama vēlme atteikties no līguma.
 • 7.4. Kad HOORTRADE saņems pienācīgi aizpildītu atteikuma veidlapu, tā nekavējoties nosūtīs Klientam uz pastāvīga informācijas nesēja apstiprinājumu par atteikuma saņemšanu uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis, veicot pasūtījumu.
 • 7.5. Jebkuru Produktu atgriešanu, ko Klients nosūta HOORTRADE pirms saņemts apstiprinājums par saņemšanu un/vai rakstisks apstiprinājums no HOORTRADE, kurā norādīta vieta/vieta, uz kuru Produkts ir jāatgriež, HOOTRADE atteiks un atgriezīs atpakaļ sūtītājam.
 • 7.6. Jebkurā gadījumā Klientam būs pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc paziņojuma par savu lēmumu atteikties no līguma, atgriezt Produktus HOORTRADE vai jebkurai citai HOORTRADE norādītajai personai. Jebkurā gadījumā Klientam attiecīgais(-ie) Produkts(-i) HOORTRADE ir jānosūta atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot pievienotās instrukcijas un/vai visus piederumus.
 • 7.7. Šim nolūkam un ņemot vērā Produktu raksturu, HOORTRADE piedāvā Klientam Pakalpojumu, kas saistīts ar Produktu atgriešanu to apjoma un/vai svara dēļ.
  Izstrādājumu atgriešanas izmaksas veido fiksētas izmaksas 26,45 EUR (ieskaitot PVN) par sūtījumu + mainīgās izmaksas atkarībā no sūtījuma svara (sk. tabulu zemāk).
  Svars līdz (kg) ATGRIEŠANAS IZMAKSAS PAR SŪTĪJUMU AR NODOKLI
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  HOORTRADE jebkurā gadījumā veiks visas noderīgās pārbaudes pēc Produktu saņemšanas. Lai HOORTRADE varētu pēc iespējas labāk veikt nepieciešamās pārbaudes un apstrādāt atteikuma pieprasījumu, HOORTRADE stingri iesaka Klientam pirms nosūtīšanas nosūtīt HOORTRADE atpakaļ sūtīto(-os) Produktu(-us) un sūtījuma(-u) fotogrāfiju. HOORTRADE lūdz Pircēju noņemt no sūtījumiem nosūtāmās transporta etiķetes.

  Preces, kas atgrieztas nepilnīgas, sabojātas vai bojātas Klienta nepareizas apiešanās dēļ, netiks atmaksātas pilnā apmērā. HOORTRADE informēs Klientu par kompensācijas vērtību, kas atbilst nodarītajam zaudējumam.

 • 7.8. Ja Klients izmanto savas atteikuma tiesības, HOORTRADE bez nepamatotas kavēšanās četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad HOORTRADE ir informēta par Klienta lēmumu atteikties no Līguma, atmaksā visas Klienta samaksātās summas. No atmaksājamās summas tiks atskaitītas attiecīgās atgriešanas izmaksas. Šo atmaksu var atlikt līdz brīdim, kad tiek atgūti Izstrādājumi vai kad Klients patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par šo izstrādājumu nosūtīšanu, pievienojot Izstrādājuma un sūtījuma fotogrāfiju, saglabājot datumu, kas ir pirmais no šiem faktiem. Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu maksāšanas līdzekli, kas tika izmantots, lai veiktu pasūtījumu, ja vien Klients nepārprotami nepiekrīt cita maksāšanas līdzekļa izmantošanai un ar nosacījumu, ka atmaksa Klientam nerada nekādas izmaksas.

8. PRODUKTA GARANTIJA

JURIDISKĀS GARANTIJAS

Patērētāji var izvēlēties, vai preces labot, vai aizstāt, ievērojot Francijas Patērētāju kodeksa L.217-9. pantā izklāstītos izmaksu nosacījumus. Izņemot lietotu preču gadījumā, patērētājiem 24 mēnešus pēc preču piegādes nav jāpierāda neatbilstības esamība.
Atbilstības juridiskā garantija ir spēkā neatkarīgi no jebkādas komercgarantijas, kas var būt piešķirta.
Patērētājs var nolemt izmantot garantiju pret pārdotās preces slēptiem defektiem Francijas Civilkodeksa 1641. panta nozīmē, ja vien pārdevējs nav noteicis, ka viņam nebūs pienākuma sniegt nekādu garantiju; ja šī garantija tiek izmantota, pircējs var izvēlēties, vai atteikties no pārdošanas vai samazināt pārdošanas cenu saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1644. pantu. Viņam ir divu gadu termiņš no defekta atklāšanas brīža.
Noilguma termiņa atlikšana, apturēšana vai pārtraukšana nedrīkst pagarināt noilguma termiņu ilgāk par divdesmit gadiem no tiesību rašanās dienas saskaņā ar Civilkodeksa 2232. pantu.

 • 8.1 Uz visiem Vietnē iegādātajiem Produktiem attiecas šādas juridiskās garantijas, kā noteikts Francijas Civilkodeksā un Patērētāju kodeksā.
 • 8.2. Tomēr Klients tiek pienācīgi informēts, ka jebkuras modifikācijas, sagriešana vai vienas vai vairāku piegādāto Produktu daļu personalizēšana neļauj piemērot saistītās juridiskās garantijas, kā noteikts turpmāk.

JURIDISKĀS GARANTIJAS

 • 8.3. Saskaņā ar Francijas Patērētāju kodeksa L.217-4 un turpmākajiem pantiem pārdevējam ir pienākums piegādāt preces, kas atbilst ar patērētāju Klientu noslēgtajam līgumam, un reaģēt uz jebkādiem atbilstības trūkumiem, kas pastāv Preces piegādes brīdī. Atbilstības garantiju var izmantot, ja defekts pastāvēja dienā, kad Prece tika pieņemta valdījumā.
 • 8.4. Tomēr, ja defekts parādījās 24 mēnešu laikā pēc šī datuma, tiek uzskatīts, ka tas atbilst šim nosacījumam. Tomēr saskaņā ar Francijas Patērētāju kodeksa L.217-7. pantu "pārdevējs var atspēkot šo pieņēmumu, ja tas neatbilst [Preces] būtībai vai apgalvotajai neatbilstībai". Šajā sakarā HOORTRADE var analizēt strīdīgo Ražojumu, lai noteiktu, vai konstatētais defekts pastāvēja vai nepastāvēja dienā, kad Ražojums tika piegādāts Klientam. Tomēr pēc šī 24 mēnešu perioda beigām Klientam būs jāpierāda, ka defekts pastāvēja brīdī, kad Klients pārņēma Produktu savā īpašumā.
 • 8.5. Saskaņā ar Francijas Patērētāju kodeksa L.217-9. pantu "neatbilstības gadījumā pircējs izvēlas starp preces labošanu vai nomaiņu. Tomēr pārdevējs nedrīkst rīkoties saskaņā ar pircēja izvēli, ja šī izvēle ir saistīta ar izmaksām, kas ir acīmredzami nesamērīgas ar otru iespēju, ņemot vērā preces vērtību vai defekta nozīmīgumu. Pārdevējam tad ir pienākums rīkoties saskaņā ar pircēja neizvēlēto metodi, ja vien tas nav neiespējami.".

JURIDISKĀ GARANTIJA PRET SLĒPTIEM DEFEKTIEM

 • 8.6 Saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1641.-1649. pantu Klients var pieprasīt garantijas pret slēptiem defektiem izmantošanu, ja minētie defekti nav parādījušies pirkuma brīdī, ir radušies pirms pirkuma un ir pietiekami nopietni (defektam ir vai nu jāpadara Produkts nederīgs lietošanai, kam tas paredzēts, vai jāsamazina šī lietošana tādā mērā, ka pircējs nebūtu iegādājies Produktu vai nebūtu to iegādājies par tādu cenu, ja viņš būtu zinājis par defektu).
 • 8.7. Sūdzības un kompensācijas pieprasījumi par neatbilstošu Produktu jāiesniedz pa pastu vai izmantojot šim nolūkam paredzētu kontaktformu, kas pieejama Vietnē no klientu zonas. Klientam tiks atmaksāta viņa pasūtījuma summa ar bankas pārskaitījumu. Atmaksas procedūras izmaksas (jo īpaši attiecīgā Produkta atgriešanas izmaksas) sedz HOORTRADE.

KOMERCGARANTIJA

 • 8.8. Neskarot tiesības izmantot spēkā esošās juridiskās garantijas, kā minēts iepriekš un kas HOORTRADE ir saistošas, lai garantētu Produktu atbilstību, Klients var izmantot papildu komercgarantiju atkarībā no iegādātā Produkta(-u).
 • 8.9 Par komercgarantiju tiek iekasēta maksa.

  Komercgarantijas ilgums un summa ir norādīta arī klienta rēķinā, kas atrodas klienta zonā.

9. ATBILDĪBA

 • 9.1. Katra puse uzņemas atbildību par sekām, kas radušās tās kļūdu, kļūdu vai bezdarbības dēļ un rada tiešu kaitējumu otrai pusei.

KLIENTA ATBILDĪBA

 • 9.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par Vietnē sniegtās informācijas kvalitāti, precizitāti, atbilstību un pareizību sava pasūtījuma iesniegšanas un apstiprināšanas nolūkā. Jebkura Klienta kļūda attiecībā uz informāciju, kas paziņota HOORTRADE, veicot pasūtījumu, un kas var ietekmēt pasūtīto Preču piegādi, var būt par iemeslu tam, ka HOORTRADE izrakstīs rēķinu par izmaksām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu jaunu piegādi. HOORTRADE par to nevar uzņemties atbildību.
 • 9.3. Klients ir pilnībā atbildīgs HOORTRADE un attiecīgā gadījumā arī trešajām personām par jebkāda veida kaitējumu, ko rada jebkāda veida informācija, kas paziņota, nosūtīta vai izplatīta saistībā ar tā pasūtījuma iesniegšanu un šo VPS piemērošanu, kā arī par jebkuru šo līguma noteikumu pārkāpumu no tā puses.
 • 9.4. Klients ir vienpersoniski atbildīgs par to, kādus produktus viņš pasūtīja, izmantojot Vietni.
 • 9.5. Par piegādātā(-o) izstrādājuma(-u) montāžu un uzstādīšanu ir atbildīgs tikai un vienīgi Klients. Līdzīgi, jebkura iespējama izstrādājuma griešana vai kādas izstrādājuma sastāvdaļas modifikācija tiek veikta tikai uz Pasūtītāja atbildību. HOORTRADE nekādā gadījumā nav atbildīga par montāžu, kas neatbilst labas prakses principiem vai montāžas un lietošanas instrukcijām.
 • 9.6. Lai nodrošinātu, ka Klienta sūdzība tiek pienācīgi izskatīta, Klientam ir jāpārbauda sava sūtījuma stāvoklis un saturs piegādes dienā, lai formulētu nepieciešamās atrunas saskaņā ar 5) pantā minētajiem nosacījumiem, un nekavējoties jāinformē HOORTRADE, izmantojot kontaktformu, par jebkuru konstatēto defektu. Ja tiek konstatēts defekts, Klients nedrīkst samontēt produktu, pirms HOORTRADE nav izskatījusi sūdzību (skatīt apstrādes termiņus šo Vispārīgo noteikumu 8.9. pantā). Ja Izstrādājums ir samontēts, HOORTRADE neuzņemas atbildību par defektiem, kas konstatēti pēc tam, kad Izstrādājums ir samontēts. Līdz ar to, ja Klients neinformē HOORTRADE par defektīvas detaļas esamību un samontē to kā daļu no izstrādājuma montāžas, Klients nevarēs atsaukties uz detaļas neatbilstību.
 • 9.7. Ja Klients uztic iegādātā Produkta montāžu un uzstādīšanu trešās puses pakalpojumu sniedzējam vai profesionālam uzstādītājam, tas ir pilnībā atbildīgs par montāžu, šim nolūkam izmantotajiem līdzekļiem un jebkādiem bojājumiem, kas var rasties Klientam un/vai Produktam tā uzstādīšanas laikā vai pēc tās. HOORTRADE nekādā gadījumā šajā sakarā neuzņemas atbildību. Jebkurš pieprasījums, kas šajā gadījumā tiks iesniegts HOORTRADE pēcpārdošanas dienestam, tiks noraidīts no HOORTRADE puses. Par iespējamiem Izstrādājuma sastāvdaļas konstrukcijas vai formas defektiem HOORTRADE ir nekavējoties jāinformē pirms tās montāžas, urbšanas u. c., norādot, ka Klients apņemas apturēt montāžu, kas uzticēta trešās personas speciālistam. HOORTRADE nevar uzņemties atbildību par defektu, ja strīdīgā detaļa ir uzstādīta vai iekļauta Izstrādājuma konstrukcijā, neskatoties uz HOORTRADE nosūtīto paziņojumu.

HOORTRADE ATBILDĪBA

 • 9.8 HOORTRADE veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klientam tiek piegādāti optimālas kvalitātes un optimālos apstākļos esoši Produkti. HOORTRADE uzņemas pilnu atbildību par Vietnē Klientiem piedāvātajiem Produktiem un vienpersoniski izskatīs visas iespējamās sūdzības, kas saistītas ar minētajiem Produktiem.
 • 9.9. Tomēr HOORTRADE nevar tikt saukta pie atbildības par zaudējumiem, kas radušies vai nu paša Klienta vainas dēļ, vai trešās personas neparedzamas un nepārvaramas rīcības dēļ ārpus līguma, vai nepārvaramas varas apstākļu gadījumā.
 • 9.10. Turklāt tā neuzņemas atbildību gadījumā, ja Klientam radušies zaudējumi, kas radušies nepareizas lietošanas vai neatbilstošas, instrukcijām neatbilstošas Produktu montāžas/montāžas rezultātā, neatkarīgi no tā, vai šo montāžu veic pats Klients vai Klienta izraudzīta trešā persona - pakalpojumu sniedzējs.
 • 9.11. Ja Klients iesniedz sūdzību saistībā ar Ražojumā konstatētu defektu, HOORTRADE apņemas apstiprināt Klienta pieprasījuma saņemšanu 48 (četrdesmit astoņu) darba stundu laikā pēc tam, kad saņemta Klienta pilnīga dokumentācija (atsauce, daudzums, fotogrāfijas, jebkāda HOORTRADE pieprasītā informācija). Gadījumā, ja produktam ir konstatēts defekts un HOORTRADE to ir apstiprinājusi, HOORTRADE apņemas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas, ka sūdzība ir ņemta vērā, piedāvāt Klientam viņa pieprasījumam pielāgotu risinājumu.

10. PIESPIEDU IETEKMĒŠANA

 • 10.1. "Nepārvarama vara" ir jebkurš notikums, kas ir ārpus vienas puses kontroles un ko nevarēja saprātīgi paredzēt brīdī, kad HOORTRADE un Klients noslēdza līgumu. Šāds notikums tiks raksturots, tiklīdz pusei, kas ir šāda notikuma upuris, būs liegts pienācīgi izpildīt savas līgumsaistības, un tas ir, neskatoties uz atbilstošu un piemērotu pasākumu īstenošanu, kas paredzēti, lai ierobežotu tā sekas.
 • 10.2. Neviena no pusēm nebūs atbildīga pret otru pusi par saistību, kas izriet no šiem VPS, neizpildi vai izpildes kavējumiem, kas būtu radušies otras puses rīcības dēļ pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, kā atzīts un definēts Francijas tiesu praksē.
 • 10.3. Nepārvaramas varas gadījums aptur no šiem VPS izrietošo saistību izpildi uz tā pastāvēšanas laiku, un neviena no pusēm šajā laikā nevar likumīgi atsaukties uz šāda nepārvaramas varas gadījuma esamību Francijas Civilkodeksa 1218. panta izpratnē, lai attaisnotu savu līgumattiecību pārtraukšanu ar otru pusi. Tomēr, ja nepārvaramas varas gadījums ilgst vairāk nekā trīsdesmit (30) dienas pēc kārtas, tas dod tiesības jebkurai pusei izbeigt šīs VPS pēc tiesībām astoņas (8) dienas pēc tam, kad nosūtīta ierakstīta vēstule ar paziņojumu par saņemšanu, kurā paziņots par šo lēmumu.

11. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

 • 11.1. Tīmekļa vietne, kā arī datubāzes, teksti, dokumenti, informācija, attēli, fotogrāfijas, grafikas, logotipi vai jebkuri citi dati ir aizsargāti saskaņā ar Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa L.111-1. un turpmākajiem pantiem un paliek HOORTRADE vai, attiecīgā gadījumā, to attiecīgo īpašnieku, no kuriem HOORTRADE ir saņēmusi nepieciešamās darbības atļaujas, ekskluzīvā īpašumā.
 • 11.2. HOORTRADE joprojām ir visu intelektuālā īpašuma tiesību, kas deponētas un reģistrētas Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) un attiecas uz Tīmekļa vietni, kā arī visu intelektuālā īpašuma tiesību un autortiesību, kas attiecas uz jebkuru citu HOORTRADE piederošu atšķirības zīmi, īpašnieks.
 • 11.3. Jebkāda visas tīmekļa vietnes vai tās daļas vai jebkuru HOORTRADE piederošo intelektuālā īpašuma tiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību, kas pieder HOORTRADE, reproducēšana un/vai attēlošana, lejupielāde, tulkošana, adaptēšana, izmantošana, izplatīšana, pārraidīšana un/vai paziņošana jebkādā formā komerciālos vai nekomerciālos nolūkos ir stingri aizliegta. Tāpat Klientam ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas varētu tieši vai netieši pārkāpt HOORTRADE intelektuālā īpašuma tiesības.
 • 11.4. Ja tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar Tīmekļa vietni vai HOORTRADE tiesībām, Klients tiek aicināts par to paziņot HOORTRADE, izmantojot kontaktformu Tīmekļa vietnes klientu zonā.

12.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

13. VPS VALODA

 • 13.1. Šie VPS ir sastādīti franču valodā.
 • 13.2. Gadījumā, ja tos nepieciešams tulkot vienā vai vairākās valodās, strīda gadījumā par autentisku tiks uzskatīta tikai teksta franču valodas versija.

14. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

 • 14.1 Šos VPS reglamentē Francijas tiesību akti.
 • 14.2. Jebkura strīda gadījumā, kas var rasties saistībā ar šiem VPS (vai kādu no to punktiem) un/vai pušu savstarpējām attiecībām, Klients var ne tikai vērsties kādā no tiesām, kurām saskaņā ar Civilprocesa kodeksu ir teritoriālā jurisdikcija, bet arī izvēlēties vērsties tiesā pēc vietas, kurā Klients dzīvoja līguma noslēgšanas brīdī vai kad notika kaitējums.
 • 14.3. Saskaņā ar Patērētāju kodeksa L.612-1. pantu tiek atgādināts, ka "jebkuram patērētājam ir tiesības bez maksas vērsties pie patērētāju mediatora, lai izlīguma ceļā atrisinātu strīdu starp viņu un profesionāli. Šim nolūkam profesionālis garantē patērētājam efektīvu patērētāju mediācijas sistēmas izmantošanu".
 • 14.4. Saskaņā ar 2015. gada 20. augusta rīkojumu Nr. 2015-1033 un 2015. gada 30. oktobra īstenošanas dekrētu Nr. 2015-1382 jebkuru patērētāju strīdu vai tiesvedību, uz kuru attiecas Francijas Patērētāju kodeksa L.612-2. pants, var risināt ārpustiesas ceļā, izmantojot mediāciju CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris.
 • 14.5 Lai iesniegtu strīdu mediatoram, Klients var:
  • (i) aizpildīt veidlapu CMAP tīmekļa vietnē: www.mediateur-conso.cmap.fr; vai,
  • (ii) nosūtīt savu pieprasījumu pa pastu ar vienkāršu vai ierakstītu vēstuli uz adresi CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; vai,
  • (iii) nosūtīt e-pastu uz adresi consommation@cmap.fr.
 • 14.6. Atgādinām, ka mediācija nav obligāta, ja vien likumā nav noteikts citādi, un tā tiek piedāvāta, lai atrisinātu strīdus bez vēršanās tiesā.

PIELIKUMS - ATTEIKUMA VEIDLAPAS PARAUGS

(Lūdzu, aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresāts: HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'artillerie - 69007 LYON - Francija.

Ar šo paziņoju par atteikšanos no līguma attiecībā uz pasūtījumu Nr: : ________________

Un attiecībā uz turpmāk norādīto(-ajiem) preci(-ēm):
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Saņemts : __ / __ / ____

Mans vārds, uzvārds un adrese :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Es piekrītu Hoortrade piedāvātajam atgriešanas pakalpojumam

(Vispārīgo noteikumu un nosacījumu 7.7. punkts).

Datums : __ / __ / ____

Paraksts (tikai gadījumā, ja šī veidlapa tiek iesniegta papīra formā) :

Annexe 2 – Liste des codes postaux non livrés par HOORTRADE

Valsts Pilsēta Pasta indeksi
Francija
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Vācija
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Horvātija
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Dānija
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spānija
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Igaunija
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Somija
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Itālija
Izņemot Sicīliju un Sardīniju
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norvēģija
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nīderlande
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugāle
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Zviedrija
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Piegāde
5/9 dienas

Droši maksājumi

Bezmaksas sūtīšana

Bezkontakta
piegāde

Drošs maksājums

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Laipni lūdzam Cazeboo!

Mūsdienīgu āra aprīkojuma, jo īpaši terašu un dārza segumu, tiešsaistes pārdošanas speciālists Cazeboo padara par goda lietu piedāvāt jums pilnīgu piedāvājumu, lai pievienotu vērtību jūsu eksterjeram saskaņā ar jaunākās tirgus tendences par īpaši konkurētspējīgām cenām!

Kvalitāte par pareizo cenu! Tāds ir Cazeboo moto!

Visi mūsu produkti ir izstrādāti un izstrādāti komplekta veidā.
Vienkārša un ātra uzstādīšana, jūsu Cazeboo lapenes, lapenes un nojumes salikšana pašam būs īsts brīze .

Visi mūsu modeļi ir izstrādāti, lai apvienotu gan drošību, gan estētiku.

Cazeboo piedāvā izvēli, kas atbilst visām jūsu vēlmēm un prasībām: audekla lapene, bioklimatiskais, dārza lapene , nojume autostāvvietā, kiosks, ...
Cazeboo tiek darīts viss, lai jūs apmierinātu!
Atklājiet arī visus mūsu piederumus sev piemērotam eksterjeram: tiks piedāvāts audekls un rezerves jumta daļas, lai pilnveidotu jūsu projektu .

Lai atvieglotu jūsu izvēli, visās mūsu produktu lapās jums ir visa tehniskā informācija, detalizēts produkta apraksts, kā arī situācijas vizuālie materiāli.

Maksājumi ir droši, un piegāde ir bezmaksas, tāpēc izmantojiet priekšrocības un laimīgu iepirkšanos!